vacut
  
REZNI ALATI
 
VACUT 450/650

VACUT je naziv za stolni rezač papira, samoljepivih folija, magnetnih folija, kartona, raznih plastičnih ploča( PVC,ABS,POLIPROPILEN), graverskih materijala, gume i kože.

UPUTE O KAPACITETU REZANJA

OKVIRNE VRIJEDNOSTI

PAPIR 80 g - 15 listova
Grav.materijali, PVC,ABS - 0,8 mm
Guma - 2,5mm
Polipropilenska ploča - 0,8 mm
Magnetne ploče - 2 mm
Karton - 1,5mm
Samoljepivi materijali - 0,8 mm

Debljina može biti veća, ovisno o kvaliteti materijala

LEGENDA:

A. Ručka
B. Štitnik
C. Imbus ključ 4mm
D. Viličasti ključ
E. Rezač ( može se oštriti )
F. Štitnik
G. Rezna letva
H. Držač sajle
I. Sajla Vacut 450/650
K.Graničnik materijala
L. Vodilica materijala
M.Prozirni pritiskač

PROCES REZANJA:

- Gurnite ručicu A na drugi kraj stroja
- Položite materijal koji treba rezati između stola i pritiskača M
- Gurnite materijal do vodilice materijala L i namjestite željenu
   duljinu materijala
- Pridržavajte materijal tako da bude nepomičan
- Lijevom rukom pritisnite pritiskivač M, tako da se materijal više ne može micati
- Desnom rukom povucite ručicu A, sve do drugog kraja stroja
- Režite materijal u jednom potezu, bez zaustavljanja
- Za vrijeme rezanja pritiskač M potrebno je lijevom rukom pritiskati prema dolje
- Na kraju gurnite ručicu A nazad na drugu stranu stroja

RASTAVLJANJE REZAČA

- Viličastim ključem D skinite ručicu A i štitnik B.
- Držite rezač E, i imbus ključ okrenite u smjeru strelice (PAZITI NA LIJEVI NAVOJ !!)
- Izvadite vijak 1, podložnu pločicu 2 , rezač 3 i nakraju disk

SASTAVLJANJE REZAČA

- izvesti postupke rastavljanja rezača obrnutim redosljedom

PROMJENA SAJLE

- rastavite ručicu A i štitnik B, skinite štitnike F (prednje i stražnje)
- rastavite držac sajle(prednje i stražnje ) i skinite sajlu(NE RASTAVLJAJTE DRUGE DIJELOVE !!!)