neon program
  
12 V KONVERTORI
 
 
 
 
Ovi elektronski konvertori služe za spajanje neon cijevi na izvor 12V DC (Akumulator ili ispravljac).Najčešća primjena im je za dekorativnu rasvjetu u automobilima, čamcima i mjestima na kojima nema mrežnog napajanja.
   
TIP
STRUJA (mA)
DIMENZIJA (mm) ŠIFRA
3000/25
25 97*35*37 113030025
5000/15
DIMER 10-15 34*18*57 113050012