neon program
  
OSTALO
 
PRIBOR i oprema ZA SPAJANJE NEONA  
 
       
 
 
 
       
 

PRIBOR ZA NEON

NAZIV
PAKOVANJE
ŠIFRA
REDNE STEZALJKE
1 Kom 10000000
ŽICA ZA VEZANJE CIJEVI
1 Kg 122005001
MILIAMPERMETAR
1 Kom 630001000
VEZICE2,5x140
200 Kom 222112000
VEZICE 2,5x170
200 Kom 222113000
ISPITIVAČ NEON CIJEVI (TESTER)
1 Kom 630002000
TRAFO ZA SAVIJANJE PLEXIJA
1 Kom 400024000
POKLOPAC ZA V.N. TRAFO MALI
1 Kom 111000001
POKLOPAC ZA V.N. TRAFO VELIKI
1 Kom 111000002
PROTEKTOR MALI
1 Kom 111001000
PROTEKTOR VELIKI
1 Kom 111002000