neon program
V.N. TRANSFORMATORI
 


F.A.R.T. visoko naponski transformatori su jedni od najboljih transformatora te vrste u svijetu.Neon Centar je službeni predstavnik tvornice za hrvatsku i na hr. trzištu predstavlja v.n. transformatore za neonske cijevi od 1-10KV 25,37,50 i 200 mA, te po narudzbi i ostele transformatore iz proizvodnog programa tvornice F.A.R.T.
 
       
 
18 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1.000 / 18 Pe
0,12 15 66 76 247 2,40 111010018
1.500 / 18 Pe
0,18 20 66 76 247 2,40  
2.000 / 18 Pe
0,24 26 66 76 247 2,40  
2. 500/ 18 Pe
0,33 35 66 76 247 2,40 111025018
3. 000/ 18 Pe
0,35 40 66 76 247 2,40  
4. 000/ 18 Pe
0,44 50 73 76 247 3,00  
5. 000/ 18 Pe
0,54 60 73 76 247 3,00  
6.0OO/ 18 Pe
0,65 70 84 76 247 3,70  
7.0OO / 18 Pe
0,71 80 84 76 247 3,70  
8.0OO / 18 Pe
0,80 90 84 76 247 3,80  
9.000 / 18 Pe
0,90 98 86 107 305 5,80  
10.000 / 18 Pe
1,00 113 86 107 305 6,50  
25 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1. 000/25 Pe
0,18 20 66 76 247 2,40 111010025
1.500/25 Pe
0,24 27 66 76 247 2,40 111015025
2.000/25 Pe
0,33 37 66 76 247 2,40 111020025
2.500/25 Pe
0,38 41 66 76 247 2,40 111025025
3.000/25 Pe
0,44 50 73 76 247 3,00 111030025
4.000/25 Pe
0,6 65 73 76 247 3,00 111040025
5.000/25 Pe
0,71 80 84 76 247 3,80 111050025
6.000/25 Pe
0,83 95 84 76 247 3,80 111060025
7.000/25 Pe
0,93 110 95 77 247 4,80 111070025
8.000/25 Pe
1,03 120 95 77 247 4,80 111080025
9.000/25 Pe
0,90 140 99 107 310 6,60 111090025
10.666/25 Pe
1,3 150 99 107 310 6,70 111100025
37 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1.000/37 Pe
0,24 20 66 76 247 2,50 111010037
1.500/37 Pe
0,35 27 66 76 247 2,50 111015037
2.000/37 Pe
0,44 37 73 76 247 3,00 111020037
2.500/37 Pe
0,54 41 73 76 247 3,00 111025037
3.000/37 Pe
0,65 50 84 76 247 3,80 111030037
4.000/37 Pe
0,83 65 84 76 247 3,80 111040037
5.000/37 Pe
0,93 80 95 77 247 4,80 111050037
6.000/37 Pe
1,2 95 95 77 247 4,90 111060037
7.000/37 Pe
1,3 110 99 107 310 6,70 111070037
8.000/37 Pe
1,6 120 99 107 310 7.30 111080037
9.000/37 Pe
1,75 140 105 107 310 7,70 111090037
10.666/37 Pe
1,9 150 105 107 310 7,80 111100037
50 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1.000/50 Pe
0,33 40 66 76 247 2,40 111010050
1.500/50 Pe
0,44 50 73 76 247 3,00 111015050
2.000/50 Pe
0,60 65 73 76 247 3,00 111020050
2.500/50 Pe
0,71 75 84 76 247 3,80 111025050
3.000/50 Pe
0,83 86 84 76 247 3,80 111030050
4.000/50 Pe
1,05 110 95 77 247 4,80 111040050
5.000/50 Pe
1,25 135 95 77 247 5,00 111050050
6.000/50 Pe
1,60 170 99 100 310 7,30 111060050
7.000/50 Pe
1,80 200 99 107 310 7,40 111070050
8.000/50 Pe
2,06 225 116 107 310 9,40 111080050
9.000/50 Pe
2,25 250 116 107 310 9,50 111090050
10.666/50 Pe
2,50 275 116 107 310 9,60 111100050
75 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1.000/75 Pe
0,48 50 73 76 247 3,00  
2.000/75 Pe
0,86 87 84 76 247 3,90  
3.000/75 Pe
1,25 120 95 77 247 4,90  
4.000/75 Pe
1,60 170 101 107 310 7,30  
5.000/75 Pe
1,95 205 113 107 310 9,40  
6.000/75 Pe
2,30 240  113 107 310 9,50  
7.000/75 Pe
2,70 275 113 107 310 9,60  
8.000/75 Pe
3,00 315 134 107 310 12,60  
9.000/75 Pe
3,35 350 122 140 355 14,40  
10.666/75 Pe
3,65 380 122 140 355 14,60  
100 Pe
TIP
AMPERI
WATTS
DIMENZIJA(mm)
MASA
ŠIFRA
Volts/m/A
230 V
W
VISINA
ŠIRINA
DUŽINA
kg
1.000/100 Pe
0,71 63 73 76 247 3,00  
1.250/100 Pe
0,71 75 84 76 247 3,80  
1.500/100 Pe
0,83 88 84 76 247 3,80  
2.000/100 Pe
1,05 110 95 77 247 4,80  
2.500/100 Pe
1,25 130 95 77 247 4,90  
3.000/100 Pe
1,60 165 99 107 310 7,30  
3.500/100 Pe
1,80 190 99 107 310 7,40  
4.000/100 Pe
2,06 215 116 107 310 9,50  
5.000/100 Pe
2,50 260 116 107 310 9,60  
6.000/100 Pe
2,90 310 138 107 320 12,60  
7.000/100 Pe
3,30 350 138 107 320 12,80  
8.000/100 Pe
3,80 390 122 140 362 15,00  
9.000/100 Pe
4,35 450 132 140 362 17,20  
10.666/100 Pe
4,80 500 132 140 362 17,74  
 
neon program
V.N. TRANSFORMATORIHANSEN
visoko naponski elektronski transformatori trenutno su najpoznatiji elektronski transformatori u svijetu. Njihova male dimenzije pogodne su za ugradnju u interijerima i serijskim svjetlecim reklamana. Ne preporuča se upotreba za vanjsku montazu.Proizvode se u rasponu napona od 1-8kV.

 
       
 
       
 
ELEKTRONSKI V.N. TRANSFORMATORI ZA NEONSKE CIJEVI
TIP
OSOBINA
NAPON (kV)
STRUJA DIMENZIJA ŠIFRA
EVG 20 / 1 C
  1,0 20 100x46x26 112010020
EVG 20 / 2 C
2,0
20 100x46x26 112020020
EVG 20 / 3 C
  3,0 20 100x46x26 112030020
EVG 20 / 3 SLD
DIMER RUČNI
3,0
20 160x40x35 112030021
EVG 20 / 4
4,0
20 160x40x35 112030022
EVG 20 / 5 D
DIMER RUČNI 5,0 20 180x53x44 112050021
EVG 30 / 2
2,0
30 160x40x35 112020040
EVG 30 / 4
4,0
30 163x53x44 112040030
EVG 40 / 1
  1,0 40 100x46x26 112010040
EVG 40 / 3
3,0
40 170x53x44 112040030
EVG 40 / 3 D
DIMER 0-10 V
3,0
40 170x53x44 112030041
EVG 50 / 1
1,0
50 160x40x35 112010050
EVG 50 / 2 D
DIMER 0-10 V
2,0
50 260x62x46 112020051
EVG 50 / 2,5
2,5
50 170x53x44 112025050