profili
  
ALUMINIJSKI PROFILI

AL. PROFILI OŠTRIH BRIDOVA
 
       
               
       
               
AL. PROFILI OŠTRIH BRIDOVA ZA STRANICE DISPLAYA
ŠIRINA PROFILA (mm)
ELOKSAŽA
KUT OBLI KUT OŠTRI DUŽINA (m) ŠIFRA
73 (80 OTVOREN)
DA DA DA 4 342080000
80
DA DA DA 4 342080001
113(120 OTVOREN)
DA DA DA 4 342120000
120
DA DA DA 4 342120001
143 (150 OTVOREN)
DA DA DA DA 342150000
150
DA DA DA DA 342150001
150 OBOSTRANO OTVOREN
DA NE NE NE 342149999
170
DA NE NE NE 342150007
170 OBOSTRANO OTVOREN
DA NE NE NE 342150008
186 OBOSTRANO OTVOREN
DA NE NE NE 342150004
200
DA NE NE NE 342150015
200 OBOSTRANO OTVOREN
DA NE NE NE 342150016

AL. KUTNICI
 
       
 
ZA AL. PROFILE 80,120,150,170 I 200 NUDIMO
NAZIV
PAKOVANJE
ŠIFRA
UNUTRAŠNJI KUTNIK 80mm
1 Kom 343080000
UNUTRAŠNJI KUTNIK 120mm
1 Kom 343120000
UNUTRAŠNJI KUTNIK 150mm
1 Kom 343150000
AL. KUT OŠTRI 80 mm
1 Kom 342080002
AL. KUT OŠTRI 120 mm
1 Kom 342120002
AL. KUT OŠTRI 150 mm
1 Kom 342150002
AL. KUT OBLI 120 mm
1 Kom 342120003
AL. KUT OBLI 150 mm
1 Kom 342150003
ČEP ZA AL. KUT OBLI
1 Kom 342666000
ČEP ZA AL. KUT OŠTRI
1 Kom 342555000
AL. PROFIL L 20x20x1,5
4 i 6 m 341020000
AL. PROFIL L 25x25x2
6 m 341020001
AL. PROFIL L OBLI N133
6 m 341020002
AL. PROFIL L OBLI N134
6 m 341020003
AL. PROFIL L OBLI N190
6 m 341020004
AL. PROFIL 50x50x5
4 m 341050000
* al. profili obli N133,N134,N190 imaju istu namjenu kao I 20x20x1,5 samo što licu displaya daju oblu frontalnu stranu (izgleda kao da je al. profil oblih bridova )

AL. PROFILI ZA STRANICE DISPLAYA SA OBLIM BRIDOVIMA
 
       
 
 
ŠIRINA PROFILA (mm) I NAZIV
ELOKSAŽA
KUT OBLI KUT OŠTRI DUŽINA (m) ŠIFRA
130 (ADELA ELOKSIRANA)
DA DA NE 4 340130001
130 (ADELA NEELOKSIRANA)
NE DA NE 4 340130000

AL. PROFILI ADELA
 
       
 
ZA AL PROFILE OD 130 mm NUDIMO
NAZIV
PAKOVANJE
ŠIFRA
PVC KUT ADELA
1 Kom 340130005
AL. KUTNIK ADELA
1 Kom 340130002
AL. PROFIL 50x50x5
4 m 341050000

AL. PROFIL BOX
 
       
 
 
NAZIV
DUŽINA
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL BOX
4 m ELOKSIRAN NATUR 350000000
PVC KUTNIK BOX
1 Kom SIVI 350000001

AL. PROFILI KLIK KLAK
 
       
 
       
 
AL. PROFIL KLIK KLAK 35mm + OPREMA
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL KLIK KLAK 35 mm
6 m ELOKSIRAN NATUR 360010000
KUT ZAVRŠNI ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 360010004
KUT PVC ZAOBLJENI ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 70016002
KUTNIK ZA AL. PROFIL NEX LINE
1 Kom SIVI 335010002
LISNATA OPRUGA ZA KLIK KLAK PROFIL 35 mm
1 Kom SIVI 360010001
AL. PROFIL KLIK KLAK 30 mm + OPREMA
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL KLIK KLAK 30 mm - BAZNI
6 m NEELOKSIRANI 360012000
AL. PROFIL KLIK KLAK 30 mm - GORNJI
6 m ELOKSIRAN NATUR 360012001
LISNATA OPRUGA ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 360012002
KUT UNUTRAŠNJI ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 360012003
KUT VANJSKI OBLI ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 360012004
AL. PROFIL KLIK KLAK 20 mm + OPREMA
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL KLIK KLAK 20 mm - BAZNI
6 m NEELOKSIRANI 360011003
AL. PROFIL KLIK KLAK 20 mm - GORNJI
6 m ELOKSIRAN NATUR 360011004
KUT UNUTRAŠNJI ZA AL. PROFIL KLIK KLAK
1 Kom SIVI 360011005
LISNATA OPRUGA ZA KLIK KLAK PROFIL
1 Kom SIVI 360011006
OPREMA ZA PANOE
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
KLIK KLAK ŠKARE
1 Kom SIVI 360012010
ČEP + PANT ZA KLIK KLAK 30x25x1,5
1 Kom CRNI 360012011
ČEP ZA KLIK KLAK 30x25x1,5
1 Kom CRNI 360012012
AL. PROFIL ZA KLIK KLAK 30x25x1,5
6 m ELOKSIRAN NATUR 335010002
AL. PROFIL KLIK KLAK OBOSTRANI
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL KLIK KLAK OBOSTRANI 32 mm - BAZNI
6 m NEELOKSIRANI 360013000
AL. PROFIL KLIK LIGHT JEDNOSTRANI I OBOSTRANI
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL KLIK LIGHT JEDNOSTRANI - BAZNI
6 m NEELOKSIRANI 360013050
AL. PROFIL KLIK LIGHT OBOSTRANI - BAZNI
6 m NEELOKSIRANI 360013051
AL. PROFIL KLIK LIGHT 30 mm - GORNJI
6 m ELOKSIRAN NATUR 360013052
AL. KUT ZA KLIK LIGHT 60 x 60 x 5
1 Kom NEELOKSIRANI 360011006
AL. NOSAČ FLUO CIJEVI ZA KLIK LIGHT
6 m NEELOKSIRANI 360013054
LISNATA OPRUGA ZA KLIK LIGHT 30 mm
1 Kom SIVI 360013055
AL. PROFIL PANO LIGHT + OPREMA
NAZIV
PAKOVANJE
BOJA ŠIFRA
AL. PROFIL PANO LIGHT - SLIM
6 m NEELOKSIRANI 360013070
KOMPLET NOSAČA ZA PANO LIGHT - SLIM
1 Set NEELOKSIRANI 360013071
POKLOPAC ZA AL. PROFIL PANO LIGHT
1 Set NEELOKSIRANI 360013072
UDALJENOST OD ZIDA
VISINA PANOA
125 mm
1,0m
200 mm
1.5m
300 mm
2.3m
400 mm
3.0m

AL. OKVIR ZA SLIKE
 
       
 
NAZIV
ELOKSAŽA
PAKOVANJE ŠIFRA
DRŽAČ ZA PLAKATE DA 1 kom 335200000
AL. PROFIL ZA SLIKE OŠTRI
DA 6 m 335199999
AL. PROFIL ZA SLIKE OBLI
DA 6 m 335199998
NOSAČ ZA SLIKU ALUMINIJSKI
NE 1 Kom 335010007
NOSAČ ZA SLIKU METALNI
NE 1 Kom 335010005
NOSAČ ZA SLIKU SAMOLJEPIVI
NE 1 Kom 335010004
KUT ZA AL. PROFIL NEX LINE
NE 1 Kom 335010002

AL PROFILI ZA TOTEM
 
       
 
ŠIRINA PROFILA
ELOKSIRANI
NEELOKSIRANI DUŽINA(m) MAX. ŠIRINA (mm) ŠIFRA
TM 100
DA DA 4 i 6 2000 350000007
ART 5
PO NARUĐBI PO NARUĐBI 6 1200 350000009
ART 8 - MINI
PO NARUĐBI PO NARUĐBI 6 800 350000011
ART 11 - TROSTRANI
PO NARUĐBI PO NARUĐBI 6 1200 350000010
ART 13 - TROSTRANI MINI
PO NARUĐBI PO NARUĐBI 6 800  
ART 14
PO NARUĐBI PO NARUĐBI 6 1200  

OPREMA ZA AL. PROFILE
 
       
 
NAZIV
PAKOVANJE
ŠIFRA
VIJAK M6x15mm
50 Kom 360555000
VIJAK M6x40mm
50 Kom 360666000
VIJAK M6 SPECIAL
1 kom 360555001
MATICA M6 SPECIAL
1 kom 360300007
MATICA M6
50 Kom 360300006
OPRUGA ZA AL. PROFIL ZA SLIKE
1 Kom 335010006