profili
  
NOSAČI REKLAMA
NOSAČ CIJEVNI
 
       
 
NAZIV
PROMJER
ŠIFRA
ČELIČNI
JEDNOSTRANI
O 48mm 360048000
O 60mm 360060000

ČELIČNI
DVOSTRANI

O 48mm 360048001
O 60mm 360060001
ALUMINIJSKI
JEDNOSTRANI
O 48mm 360048002
O 60mm 360060002
NOSAČI REKLAME RAZNI
 
       
 
NAZIV
ŠIFRA
NOSAČ REKLAME UNUTARNJI DUGI
350000005
NOSAČ REKLAME UNUTARNJI KRATKI
350000006
NOSAČ REKLAME VANJSKI
350000004
NOSAČ PANOA
360060003
NOSAČ REKLAME
350000003
AL PROFIL SPOJNI
350000002
VIJAK + MATICA SPECIAL

360555001
360300007

NOSAČ REKLAME ZIDNI - H
349999997
NOSAČ REKLAME ZIDNI OMEGA LJEVANI
349999998
NOSAČ REKLAME ZIDNI OMEGA
349999999